Kadrların uçotu

Kadrların uçotu anlayışı dedikdə, işçilərin iş yerində pozisiyalarının sənədləşməsinin aparılması, işçi və işəgötürən arasındakı reqlamentləşdirilmiş qarşılıqlı əmək münasibətləri nəzərdə tutulur.

Əmək məcəlləsi qanunvericiliyində daima baş verən dəyişikliklər səbəbindən kadrlar üzrə mühəndisin peşəkardan məsləhət almasına ehtiyac yaranır. Biz əmək qanunvericiliyində olan ən son dəyişikliklərdən xəbərdar olaraq sizə peşəkar məsləhət verməyə hazırıq. Odur ki, kadrlar uçotu üzrə məsləhət almaq üçün bizə müraciət edin.